Administracja danych osobowych

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o sposobach i celach przetwarzania Twoich danych osobowych jest Driven sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-366 przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920r. 18/105 Twoje dane osobowe będą użyte do przetworzenia zamówienia, ułatwienia korzystania ze strony internetowej oraz innych celów opisanych w naszej polityce prywatności
Twoje prawa dotyczące danych osobowych to:
– prawo dostępu do danych osobowych – na Twój wniosek Driven sp. z o.o. udostępni Tobie, Twoje dane osobowe, które przetwarza w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych;
– prawo do sprostowania danych osobowych – w przypadku, gdy Twoje dane osobowe są nieaktualne, niekompletne, nieprawidłowe na Twój wniosek te dane sprostujemy lub uzupełnimy;
– prawo do wycofania zgody – jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, masz prawo wycofać zgodę w każdym momencie;
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych – masz prawo żądać od Driven sp. z o.o. czasowego wstrzymania przetwarzania Twoich danych osobowych, kiedy wyrażasz sprzeciw wobec przetwarzania lub kiedy kwestionujesz poprawność danych. Pomimo ograniczenia przetwarzania danych osobowych Driven sp. z o.o. będzie nadal uprawniona do przechowywania Twoich danych osobowych;
– prawo do usunięcia Twoich danych osobowych – masz prawo żądać usunięcia Twoich danych osobowych;
– prawo do przeniesienia danych osobowych – masz prawo w określonych sytuacjach (w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody) do otrzymania w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, aby przekazać te dane innemu administratorowi.;
– prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – masz prawo do sprzeciwu względem przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych (ze względu na swoją szczególną sytuację).
Więcej informacji znajdziesz tutaj