Administracja danych osobowych

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o sposobach i celach przetwarzania Twoich danych osobowych jest Driven sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-366 przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920r. 18/105 Twoje dane osobowe będą użyte do przetworzenia zamówienia, ułatwienia korzystania ze strony internetowej oraz innych celów opisanych w naszej polityce prywatności
Twoje prawa dotyczące danych osobowych to:
– prawo dostępu do danych osobowych – na Twój wniosek Driven sp. z o.o. udostępni Tobie, Twoje dane osobowe, które przetwarza w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych;
– prawo do sprostowania danych osobowych – w przypadku, gdy Twoje dane osobowe są nieaktualne, niekompletne, nieprawidłowe na Twój wniosek te dane sprostujemy lub uzupełnimy;
– prawo do wycofania zgody – jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, masz prawo wycofać zgodę w każdym momencie;
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych – masz prawo żądać od Driven sp. z o.o. czasowego wstrzymania przetwarzania Twoich danych osobowych, kiedy wyrażasz sprzeciw wobec przetwarzania lub kiedy kwestionujesz poprawność danych. Pomimo ograniczenia przetwarzania danych osobowych Driven sp. z o.o. będzie nadal uprawniona do przechowywania Twoich danych osobowych;
– prawo do usunięcia Twoich danych osobowych – masz prawo żądać usunięcia Twoich danych osobowych;
– prawo do przeniesienia danych osobowych – masz prawo w określonych sytuacjach (w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody) do otrzymania w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, aby przekazać te dane innemu administratorowi.;
– prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – masz prawo do sprzeciwu względem przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych (ze względu na swoją szczególną sytuację).
Więcej informacji znajdziesz tutaj

Ta witryna jest zarejestrowana na wpml.org jako witryna w budowie.